Tự giới thiệu bản thân trên group nội bộ công ty sau khi được tuyển dụng

Việc làm ngành nông nghiệp