Cần chuẩn bị gì trước khi tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng ngành nông nghiệp

Việc làm ngành nông nghiệp

 1. Lịch hẹn
 2. Xem lại chính xác địa chỉ, tìm đường đi và xác định thời gian dự kiến đến
 3. Gọi điện, hoặc liên hệ với lễ tân xin gặp người phỏng vấn
 4. Chào mọi người
 5. Chào người phỏng vấn và bắt đầu một buổi phỏng vấn
 6. Lắng nghe
 7. Giới thiệu
 8. Trả lời từ tốn – khiêm nhường
 9. Cử chỉ – ánh mắt
 10. Cảm ơn
 11. Chia sẻ kinh kiến thức, kinh nghiệm
 12. Cảm ơn và có thể đặt một số câu hỏi, hoặc ý kiến cá nhân
 13. Chào tạm biệt mọi người và hy vọng gặp lại
 • Chia sẻ bài viết

Để lại lời nhắn